Xây mới nhà kho

Nhà thầu chính : Công ty CP IDC Đông Dương
Dự án : Đầu tư xây dựng Nhà kho
Địa điểm : Xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Gói thầu : Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
Giá trị : 10.797.800.945 đồng

 

Tin Liên Quan