Xây mới nhà kho

Nhà thầu chính:Công ty CP IDC Đông Dương
Dự án:Đầu tư xây dựng Nhà kho
Địa điểm:Xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Gói thầu:Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
Giá trị:10.797.800.945 đồng

 

Tin Liên Quan