Xây dựng nhà xưởng sản xuất bánh kẹo

Chủ đầu tư : Công ty CP Sico Yên Sơn
Dự án : Đầu tư xây dựng Nhà máy xưởng sản xuất bánh kẹo
Địa điểm : Cụm công nghiệp xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội
Gói thầu : Xây dựng 02 nhà xưởng
Giá trị : 13.623.600.000 đồng

học kế toán thực hành

Tin Liên Quan