Xây dựng Chợ Liên Phương, huyện Thường Tín

Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nam Hà Nội
Dự án : Đầu tư xây dựng 42 kios chợ Liên Phương
Địa điểm : Xã Liên Phương, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
Gói thầu : Xây dựng 42 kios Chợ Liên Phương, huyện Thường Tín, Hà Nội
Giá trị : 32.150.426.000 đồng

Tin Liên Quan