Xây dựng Chợ Liên Phương, huyện Thường Tín

Chủ đầu tư:Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nam Hà Nội
Dự án:Đầu tư xây dựng 42 kios chợ Liên Phương
Địa điểm:Xã Liên Phương, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
Gói thầu:Xây dựng 42 kios Chợ Liên Phương, huyện Thường Tín, Hà Nội
Giá trị:32.150.426.000 đồng

Tin Liên Quan