Hệ thống cấp nước Khu đô thị KaLong Reverside

Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Hợp tác Thương mại ASEAN
Dự án : Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư đô thị dọc tuyến đường biên giới sông Ka Long
Địa điểm : Phường Ka Long, phường Hải Yên, phường Ninh Dương – Thành phố Móng Cái – Tỉnh Quảng Ninh
Gói thầu : Thi công hệ thống cấp nước
Giá trị : 6.976.174.220 đồng

 

Tin Liên Quan