Hệ thống cấp nước Khu đô thị KaLong Reverside

Chủ đầu tư:Công ty Cổ phần Hợp tác Thương mại ASEAN
Dự án:Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư đô thị dọc tuyến đường biên giới sông Ka Long
Địa điểm:Phường Ka Long, phường Hải Yên, phường Ninh Dương – Thành phố Móng Cái – Tỉnh Quảng Ninh
Gói thầu:Thi công hệ thống cấp nước
Giá trị:6.976.174.220 đồng

 

Tin Liên Quan