Nhà làm việc Lữ bộ – Lữ đoàn 205

Chủ đầu tư:Công ty CP Viễn Đông.Invest
Dự án:Đầu tư xây dựng Nhà làm việc Lữ đoàn bộ – Lữ đoàn 205 và Nhà khách Bộ tư lệnh Thông tin liên lạc theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT)
Địa điểm:Số 22 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
Gói thầu:Xây dựng Nhà chỉ huy, nhà cầu, nhà xe, công trình hạ tầng – Lữ đoàn 205
Giá trị:28.567.061.000 đồng

Tin Liên Quan