Nhà khách BTL Thông tin liên lạc

Chủ đầu tư : Công ty CP Viễn Đông.Invest
Dự án : Đầu tư xây dựng Nhà làm việc Lữ đoàn bộ – Lữ đoàn 205 và Nhà khách Bộ tư lệnh Thông tin liên lạc theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT)
Địa điểm : Số 1, ngõ 2 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
Gói thầu : Xây dựng Nhà khách Bộ tư lệnh Thông tin liên lạc, phá dỡ công trình cũ
Giá trị : 58.102.661.000 đồng

Tin Liên Quan