Nhà điều hành, nhà xưởng đá ốp lát nhân tạo và bột mịn

Chủ đầu tư:Công ty CP CMISTONE Việt Nam
Dự án:Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất đá ốp lát nhân tạo cao cấp CMISTONE
Địa điểm:Cụm công nghiệp xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An
Gói thầu:Nhà điều hành, nhà xưởng sản xuất đá ốp lát và bột mịn
Giá trị:45.355.537.064 đồng

Tin Liên Quan