Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Lạng Sơn

Chủ đầu tư:Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
Dự án:Đầu tư xây dựng trụ sở Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Lạng Sơn
Địa điểm:Đường Lý Thường Kiệt – Phường Vĩnh Trại – TP Lạng Sơn – Tỉnh Lạng Sơn
Gói thầu:Xây dựng trụ sở Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Lạng Sơn
Giá trị:36.142.673.000 đồng

Tin Liên Quan