Hạ tầng nhà máy đá ốp lát nhân tạo CMISTONE

Chủ đầu tư:Công ty CP CMISTONE Việt Nam
Dự án:Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất đá ốp lát nhân tạo cao cấp CMISTONE
Địa điểm:Cụm công nghiệp xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An
Gói thầu:Tường rào; cổng; nhà bảo vệ; hệ thống cấp, thoát nước; PCCC; hệ thống cấp điện, chiếu sáng; hệ thống giao thông, biển báo, vạch kẻ đường; sân khu văn phòng; cây xanh; thông tin liên lạc; san lấp mặt bằng
Giá trị:20.929.959.811 đồng

Tin Liên Quan